Športový strelecký klub taktickej a bojovej streľby Zobor - OZ

O klube

Vitajte na stránke športového streleckého klubu taktickej a bojovej streľby Zobor - OZ, ktorý vznikol 8.decembra 2014 ako občianske združenie zamerané na rozvoj športovej streľby, osvetovej, organizačnej a výchovnej činnosti v športovom odvetví streľby. Klub je riadne zaregistrovaný na MV SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-45298.

  • 42426219

  • SK5183300000002000904893

Vedenie klubu

Daniel ČÍŽIK

ŠTATUTÁR

Ing.Martin ČIŽLÁK PhD.

TAJOMNÍK

Roman RZEŚNIOWIECKI

HOSPODÁR

Michal RÁC

KONTROLÓR